Slovenský zväz sánkarov         E-mail: sane@sane.sk
     Starý Smokovec 18074             Tel. č.: +421 905 970 041
     062 01 Vysoké Tatry

  
 

Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2021: 166 760,00 eur

               

                                                    

 

 

 

                   
 

          

           Rekonštrukcia a modernizácia areálu
           sánkarského trenažéra v sume 20000 €   
           Projekt podporený z rozpočtu
           Prešovského samosprávneho kraja

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

Zápisnice

Zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru SZS v roku 2021:

Zápisnica 01/21, pozvánka, prezenčná listina, príloha 1, príloha 2

Zápisnica 02/21, pozvánka, prezenčná listina, príloha 1

Elektronické zápisnice z roku 2021:

Zápisnica č. 1/2021-EL

Zápisnica č. 2/2021-EL, Príloha č. 1

Zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru SZS v roku 2020:

Zápisnica 01/20, pozvánka

Zápisnica 02/20, pozvánka

Zápisnica 03/20, pozvánka

Zápisnica 04/20, pozvánka, príloha

Zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru SZS v roku 2019:

Zápisnica 01/19

Zápisnica 02/19

Zápisnica 03/19

Zápisnica 04/19