Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2019: 200 505,00 eur

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

Dokumenty SZS

 

Stanovy SZS:

Stanovy SZS

Pravidlá uznášaniaschopnosti:

Konferencia - Stanovy čl. 6, bod 13

Výkonný výbor - Stanovy čl. 7, bod 10

Počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov:

Stanovy čl. 6, bod 14