Slovenský zväz sánkarov         E-mail: sane@sane.sk,
                                                         slovakluge@gmail.com
     Starý Smokovec 18074             Tel. č.: +421 907 831 900,
                                                                     +421 905 970 041

     062 01 Vysoké Tatry

Dotácie MŠVVaŠ SR

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2023: 150 291,00 eur
                                     20 000,00 eur

Z toho 62 % tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2022


                 

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

     

     

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

          

           Rekonštrukcia a modernizácia areálu
           sánkarského trenažéra v sume 20000 €   
           Projekt podporený z rozpočtu
           Prešovského samosprávneho kraja

Dokumenty SZS

Stanovy SZS:

Stanovy SZS

 

Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov:

Orgány SZS - Stanovy čl. 5, bod 1, bod 2, bod 6

Voľby - Stanovy čl. 6, bod 17, 18

Pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu:

Konferencia - Stanovy čl. 6, bod 13

Výkonný výbor - Stanovy čl. 7, bod 11

Počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny:

Konferencia - Stanovy čl. 6, bod 14

Výkonný výbor - Stanovy čl. 7, bod 11