Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2019: 200 505,00 eur

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

Dokumenty SZS

Stanovy SZS:

 Stanovy SZS

23. Konferencia 2018:

Pozvánka

Uznesenie

Výročná správa

Správa audítora

Účtovná závierka 2017 

Rozpočet 2018

Správa kontrolóra

Stanovy 2018

Prezenčná listina

22. Konferencia 2017:

Pozvánka

Uznesenie

Výročná správa

Správa audítora

Účtovná závierka 2016 

Rozpočet 2017

Správa kontrolóra

Prezenčná listina

Mimoriadna Konferencia 2017:

Pozvánka

Zápisnica z mimoriadnej Konferencie SZS 27.5.2017

Uznesenie z mimoriadnej Konferencie SZS 27.5.2017

21. Konferencia 2016:

Zápisnica z 21. Konferencie SZS

Uznesenia z 21. Konferencie SZS

Registre FO a PO

Register FO

Register PO

Zoznam talentovaných športovcov:

Čerpanie dotácie:

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR v roku 2017

Pravidlá uznášaniaschopnosti:

Konferencia - Stanovy čl. 6, bod 13

Výkonný výbor - Stanovy čl. 7, bod 10

Počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov:

Stanovy čl. 6, bod 14