Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2019: 200 505,00 eur

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

Zákon o športe

Aktuálne informácie týkajúce sa nového Zákona o Športe, ktorý je v platnosti od 1. 1. 2016

Znenie zákona s dôvodovou správou

Informácie pre športové kluby