Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2019: 200 505,00 eur

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

SZS

 

Sánkovanie - olympijský šport - História sánkovania

600 r. pred n.l. - v Grécku sa konajú športové slávnosti
 - Olympia -stredisko konania hier
 - počas konania hier boli zastavené vojnové konflikty
 - po napadnutí a dobytí Grécka Rímskou ríšou hry zanikajú