Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2018: 158 866,00 eur

               

                             

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

Predseda SZS

Predseda SZS, štatutár SZS: Jozef Škvarek

Kontakt: skvarek.jozef@gmail.com, 0915 872 483