Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2019: 200 505,00 eur

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

Všeobecné informácie

Kontaktné údaje SZS:

Slovenský zväz sánkarov

Starý Smokovec 18074

062 01 Vysoké Tatry

e-mail: sane@stonline.sk

mob.č.: 0905 970 041