Slovenský zväz sánkarov         E-mail: sane@sane.sk,
                                                         slovakluge@gmail.com
     Starý Smokovec 18074             Tel. č.: +421 907 831 900,
                                                                     +421 905 970 041

     062 01 Vysoké Tatry

Dotácie MŠVVaŠ SR

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2023: 150 291,00 eur
                                     20 000,00 eur

Z toho 62 % tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2022


                 

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

     

     

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

          

           Rekonštrukcia a modernizácia areálu
           sánkarského trenažéra v sume 20000 €   
           Projekt podporený z rozpočtu
           Prešovského samosprávneho kraja

Sánkovanie - olympijský šport - História sánkovania

600 r. pred n.l. - v Grécku sa konajú športové slávnosti
 - Olympia -stredisko konania hier
 - počas konania hier boli zastavené vojnové konflikty
 - po napadnutí a dobytí Grécka Rímskou ríšou hry zanikajú

 

23.6.1894 -vzniká Medzinárodný olympijsky výbor ( MOV )
- zakladateľ - Pier Coubertén - snaha o obnovenie gréckych olympiád
- v Paríži prijaté základné pravidlá a ciele - zlepšiť myslenie sveta a doviesť mladých k športu, priateľstvu, solidarite a fair -play
- prijaté olympijské heslo CITIUS, ALTIUS, FORTIOUS ( rýchlejšie, vyššie, silnejšie )
1896 - Atény , prvé novodobé olympijské hry
- Alojz Szokol z Hroncov získava v drese Uhorska ako prvý Slovák v behu na 100 m olympijskú medailu ( bronzovú )
1899 - vzniká Český olympijsky výbor ( ČOV )
1918 - ČOV v rámci prvej republiky rozširuje svoju pôsobnosť i na Slovensko
- Slovensko však nie je v tomto výbore s celoštátnou pôsobnosťou zastúpené
- podiel Slovenska na činnosti výboru bol len v účasti slovenských športovcov na olympiádach
1924 - Chamonix - prvé zimné olympijské hry
1936 - Garmisch - Partenkirchen , účasť prvých Slovákov na ZOH ( lyžiar, hokejista )
18.6.1939 - novovytvorený Slovenský štát zakladá Slovenský olympijský výbor ( SOV )
- 1947 SOV končí svoju činnosť
1945 - ČOV mení názov na Československý olympijský výbor ( ČSOV )
- výbor pracuje bez slovenskej účasti
1947 - do ČSOV sa dostávajú aj zástupcovia Slovenska
23.7.1949 - ČSOV zaniká ako spolok s právnou subjektivitou a stáva sa súčasťou telovýchovných organizácii
1954 - na kongrese MOV v Aténach sa sane stávajú olympijským športom
- nahradili skeleton
1957
- založený Československý zväz telesnej výchovy ( ČSZTV )
- ČSOV je súčasťou ČSZTV
- predseda ČSZTV je automaticky aj predsedom ČSOV ( tento stav trvá až do roku 1989 )
- zastúpenie Slovenska v ČSOV je minimálne / tento stav trvá až do roku 1968 /
1968 - v dôsledku federatívneho usporiadania sa zastúpenie Slovenska v ČSOV zvýšilo
1980 - na OH v Ríme prvé priame televízne prenosy
1981 - prof. Černušák sa ako prvý Slovák stáva členom MOV
1987 - vzniká Československá olympijská akadémia a prof. Černušák sa stáva jej predsedom
- táto ustanovizeň vyvíja aktivity v oblasti propagácie myšlienok olympizmu
6.4.1990 - vzniká Olympijská spoločnosť Slovenska ( OSS )
- prvou predsedníčkou OSS sa stáva Mária Mračnová - Faithová
- OSS sa stala autonómnou súčasťou ČSOV
- 28.1.1995 OSS včlenená do SOV a zaniká
1992 - Barcelona - posledná spoločná účasť Čechov a Slovákov na OH
- Albertville - posledná spoločná účasť Čechov a Slovákov na ZOH
19.12.1992 - vstavujúce zasadnutie Slovanského olympijského výboru
- predsedom SOV sa stáva prof. Černušák
24.9.1993 - SOV na 101 zasadaní MOV v Monaku prijatá za riadneho člena MOV
1999 - Klub fair play SOV udeľuje Ing Márii Jasenčákovej cenu za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
- z funkcie predsedu SOV abdikoval prof. V. Černušák
- do funkcie predsedu SOV bol zvolený František Chmelár


 

Súvisiace kategórie článkov :