Slovenský zväz sánkarov         E-mail: sane@sane.sk,
                                                         slovakluge@gmail.com
     Starý Smokovec 18074             Tel. č.: +421 907 831 900,
                                                                     +421 905 970 041

     062 01 Vysoké Tatry

Dotácie MŠVVaŠ SR

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2023: 150 291,00 eur
                                     20 000,00 eur

Z toho 62 % tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2022


                 

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

     

     

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

          

           Rekonštrukcia a modernizácia areálu
           sánkarského trenažéra v sume 20000 €   
           Projekt podporený z rozpočtu
           Prešovského samosprávneho kraja

Výkonný výbor a členovia najvyššieho orgánu s právom hlasovať

Výkonný výbor zvolený 28.5.2022

(funkčné obdobie 4 roky)

Predseda: Ing. Viera Bachárová Findurová (SK Lendak)

Členovia

Ján Harniš (TJ Vysoké Tatry)

Ľubomír Mick (TJ Vysoké Tatry)

Mgr. Rastislav Drajna (ŠKS Helcmanovce)

Marek Varga (ŠKS Helcmanovce)

Milan Parimucha (SK Lendak)

Ondrej Halčín (SK Lendak)

Walter Marx ml. (ŠK Dukla BB)

Matej Zmij (ŠK Dukla BB)

 

Voľby do Výkonného výboru upravujú Stanovy SZS, čl. 6, bod 17.

 

Členovia najvyššieho orgánu s právom hlasovať (meno, priezvisko, klub, mesto) pre rok 2023:

1. Ľubomír Mick, TJ Vysoké Tatry, Nová Lesná

2. Miroslava Micková, TJ Vysoké Tatry, Nová Lesná

3. Bc. Ján Harniš, TJ Vysoké Tatry, Stará Lesná

4. Bc. Peter Harniš, TJ Vysoké Tatry, Stará Lesná

5. Miroslav Horváth, TJ Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

6. Ľudmila Pojedincová, TJ Vysoké Tatry, Vysoké Tatry

7. Ing. Mária Jasenčáková, TJ Vysoké Tatry, Vysoké Tatry

8. Mgr. Rastislav Drajna, ŠKS Helcmanovce, Helcmanovce

9. Mgr. Marta Drajnová, ŠKS Helcmanovce, Helcmanovce

10. Marek Varga, ŠKS Helcmanovce, Helcmanovce

11. Andrea Drajnová, ŠKS Helcmanovce, Helcmanovce

12. Ľubomír Zmij, ŠKS Helcmanovce, Helcmanovce

13. Anna Zmijová, ŠKS Helcmanovce, Helcmanovce

14. Marián Skupek, ŠKS Helcmanovce, Helcmanovce

15. Ing. Viera Bachárová Findurová, SK Lendak, Vysoké Tatry

16. Ondrej Halčín, SK Lendak, Lendak

17. Andrej Halčín, SK Lendak, Lendak

18. Peter Neuapuer, SK Lendak, Lendak

19. Peter Kurčinka, SK Lendak, Vysoké Tatry

20. Ing. Stanislava Kočanová, SK Lendak, Stará Lesná

21. Ing. Mária Vastušková, SK Lendak, Vysoké Tatry

22. Milan Parimucha, SK Lendak, Vysoké Tatry

23. Zuzana Kriššáková, SK Lendak, Vysoké Tatry

24. Ján Neupauer, SK Lendak, Lendak

25. Viera Halčínová, SK Lendak, Lendak

26. Marcela Halčínová, SK Lendak, Lendak

27. Mgr. Pavol Mlynár, ŠKP Vysoké Tatry, Gerlachov

28. Ing. Stanislav Hulita, TJ Lokomotíva Čadca, Čadca

29. Matej Zmij, ŠK Dukla BB, Helcmanovce

30. Tomáš Vaverčák, ŠK Dukla BB, Vysoké Tatry