Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2019: 200 505,00 eur

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

Generálny sekretár

 

Meno : Ing. Viera Bachárová Findurová

Klubová príslušnosť : Sánkarský klub Matejovce
tel: + 421 52 442 2492
mob: +421 905 970 041
fax : + 421 52 442 2492
e-mail :
sane@stonline.sk