Slovenský zväz sánkarov         E-mail: sane@sane.sk
     Starý Smokovec 18074             Tel. č.: +421 905 970 041
     062 01 Vysoké Tatry

  
 

Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2021: 166 760,00 eur

               

                                                    

 

 

 

                   
 

          

           Rekonštrukcia a modernizácia areálu
           sánkarského trenažéra v sume 20000 €   
           Projekt podporený z rozpočtu
           Prešovského samosprávneho kraja

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

História

 

Sánkovanie - olympijský šport - História sánkovania

600 r. pred n.l. - v Grécku sa konajú športové slávnosti
 - Olympia -stredisko konania hier
 - počas konania hier boli zastavené vojnové konflikty
 - po napadnutí a dobytí Grécka Rímskou ríšou hry zanikajú