Slovenský zväz sánkarov         E-mail: sane@sane.sk,
                                                         slovakluge@gmail.com
     Starý Smokovec 18074             Tel. č.: +421 907 831 900,
                                                                     +421 905 970 041

     062 01 Vysoké Tatry

Dotácie MŠVVaŠ SR

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024: 140 092,00 eur
                                  

Z toho 64 % tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023


                 

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024: 17.500 €

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

     

     

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

          

           Rekonštrukcia a modernizácia areálu
           sánkarského trenažéra v sume 20000 €   
           Projekt podporený z rozpočtu
           Prešovského samosprávneho kraja

ZOHM 2024 Gangwon

Naši mladí talentovaní športovci mali možnosť zajazdiť na ZOHM 2024 Gangwon v termíne 13-21.1.2024. Značná príprava sa zúročila sánkarovi Bruno Mick, ktorý získal úžasné 7.miesto. V kategórií dvojíc spolu s Viktorom Vargom zabojovali a dosiahli 6.miesto. Dievčatá odjazdili s umiestnením Viktória Praxová 25.miesto a Desana Špitzová 29.miesto. A ako tím získalo Slovensko vďaka tímto mladým ľuďom - Viktória Praxová,Oliver Korbela, Bruno Mick, Viktor Varga 7.miesto


 

publikováno: 09.02.2024 | zobrazení: 763