Slovenský zväz sánkarov         E-mail: sane@sane.sk,
                                                         slovakluge@gmail.com
     Starý Smokovec 18074             Tel. č.: +421 907 831 900,
                                                                     +421 905 970 041

     062 01 Vysoké Tatry

Dotácie MŠVVaŠ SR

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2023: 150 291,00 eur
                                     20 000,00 eur

Z toho 62 % tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2022


                 

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

     

     

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

          

           Rekonštrukcia a modernizácia areálu
           sánkarského trenažéra v sume 20000 €   
           Projekt podporený z rozpočtu
           Prešovského samosprávneho kraja

Continental Cup Winterberg a Oberhof

Juniori po svedomitej príprave odštartovali sezónu 2023/2024 vo Winterbergu 1. a 2. Continental Cup a hneď pokračovali do Oberhofu na 3. a 4. Continental cup.

V prvom pohári sa najlepšie umiestnil Bruno Mick 16.miesto, za ním Oliver Korbela 26.umiestnenie a Viktor Varga 28. miesto. Dievčatá sa umiestnili na 21. mieste Viktória Praxová a Desana Špitzová 31.umiestnenie. V kategórii dvojíc získali chlapci pekné 8.miesto a juniorky 7.miesto.

Na druhom pohári získal Bruno Mick 17.miesto, Viktor Varga 25.miesto a Oliver Korbela 31. umiestnenie. Juniorky si vyjazdili 23.miesto Desana Špitzová a 29.miesto Viktória Praxová. V kategórii dvojíc juniori Bruno Mick a Viktor Varga 7. umiestnenie a dvojica Praxová Špitzová 8. miesto.                                

 

3. a 4. Continental Cup sa odohral v Nemeckom Oberhofe, kde si naši juniori vyjazdili nasledovné miesta. 9.decembra 2023 počas 3. Continental cup získal Bruno Mick 15.miesto, Oliver Korbela 30 miesto. Desana Špitzová zajazdila 33.umietsnenie a Viktória Praxová 44.miesto. Juniorky Špitzová a Praxová sa v kategórii dvojíc umiestnili na 7. mieste a juniori Mick a Varga na 8.mieste

Počas 4. Continental cup jazdili juniori a juniorky s výsledkami v kategórii dvojíc Mick a Varga krásne 5.miesto, dvojica Praxová Špitzová 8.miesto. Medzi dievčatami záskala Praxová Viktória krásne 13.miesto, a Desana Špitzová 34.umiestnenie. Medzi juniormi Mick Bruno super 10.miesto a Oliver Korbela 30.umiestnenie.

 


 

publikováno: 22.12.2023 | zobrazení: 278