Slovenský zväz sánkarov         E-mail: sane@sane.sk,
                                                         slovakluge@gmail.com
     Starý Smokovec 18074             Tel. č.: +421 907 831 900,
                                                                     +421 905 970 041

     062 01 Vysoké Tatry

Dotácie MŠVVaŠ SR

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024: 140 092,00 eur
                                  

Z toho 64 % tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023


                 

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024: 17.500 €

               

                                                    

 

 

 

                   
 

 

     

     

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

          

           Rekonštrukcia a modernizácia areálu
           sánkarského trenažéra v sume 20000 €   
           Projekt podporený z rozpočtu
           Prešovského samosprávneho kraja

Smutná správa pre slovenské sánkovanie

Vo veku 80 rokov zomrel v sobotu 21.1.2023 v Dolnom Smokovci významný sánkarský tréner a funkcionár Walter Marx starší.

Foto: Walter Marx na štarte pretekov O Pohár Vysokých Tatier na prírodnej dráhe v Tatranskej Lomnici, január 1976

Walter Marx starší mal veľké zásluhy o rozvoj sánkarského športu na Slovensku.  Bývalý reprezentant ČSSR bol dlhoročným popredným trénerom a funkcionárom.

Ako tréner alebo člen realizačného tímu reprezentácie ČSFR, resp. SR sa zúčastnil sedemkrát na zimných olympijských hrách.

V ére Československa bol Walter Marx starší najprv členom výkonného výboru a potom i predsedom federálneho sánkarského zväzu (1989 – 1992). V rokoch 1992 – 1998 a 2008 – 2014 bol na čele Slovenského zväzu sánkarov. Medzinárodná sánkarská federácia (FIL) mu udelila svoje najvyššie vyznamenanie – Zlatý odznak FIL. 

Bol taktiež aktívnym členom Olympijského klubu Vysoké Tatry. V roku 2008 ho uviedli do Tatranskej športovej siene slávy. Slovenský olympijský výbor mu v roku 2013 udelil Zlatý odznak SOV a na 49. valnom zhromaždení SOV v apríli 2016 bol prijatý za čestného člena SOV.

Slovenský zväz sánkarov vyslovuje hlbokú sústrasť rodine a blízkym Waltra Marxa staršieho. Česť jeho pamiatke!

 


 

publikováno: 22.01.2023 | zobrazení: 341