Dotácie MŠVVaŠ SR

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2018: 158 866,00 eur

               

                             

 

 

         UBYTOVŇA A1-ŠTART

   

      SÁNKARSKÝ ŠTARTOVACÍ TRENAŽÉR

Pridajte sa k nám na Facebooku

Konferencia SZS

Termín konania Konferencie SZS bol schválený na 30.6.2018 so začiatkom o 10:00 v sídle Slovenského zväzu sánkarov v Starom Smokovci.

 

 

 

Pozvánka

Výročná správa

Správa audítora

Účtovná závierka 1 2

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh na zmenu stanov


 

publikováno: 21.06.2018 | zobrazení: 85